Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v đăng ký tài khoản trên CDVC và HTTTMCĐT của tỉnh và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo Đề án 06
Số hiệu 5862/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---