Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v đăng tải danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề trong lĩnh vực luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 215 /STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---