Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị phối hợp báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản
Số hiệu 3033/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---