Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v ghi tên người đăng ký tập sự (Đàm Ngọc Huyền) vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng
Số hiệu 3534/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---