Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực
Số hiệu 4121 /STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---