Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v hướng dẫn thay đổi tên của bà Nguyễn Thị Mầm
Số hiệu 4641/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---