Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v phối hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác bồi thường nhà nước năm 2020
Số hiệu 4108/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/10/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---