Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v tạm hoãn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trường CĐ Luật miền bắc 2021
Số hiệu 2350/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---