Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác BTNN năm 2021
Số hiệu 4653/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 01/12/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---