Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v thay đổi thời gian và phương thức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2021
Số hiệu 2092/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---