Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng quy định của Luật Cư trú năm 2020
Số hiệu 2616/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/07/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---