Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP
Số hiệu 2764/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---