Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh
Số hiệu 3563/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---