Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về luật sư
Số hiệu 2544/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---