Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Về việc ghi tên người tập sự (Chu Thị bảo Thoa) vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá
Số hiệu 196/QĐ-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/10/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---