Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Về việc hướng dẫn chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
Số hiệu 5070/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---