Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Về việc hướng dẫn nghiệp vụ cải chính hộ tịch
Số hiệu 990/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---