Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân
Số hiệu 2388/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---