Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2024
Số hiệu 72/KH-TGPL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---