Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2024
Số hiệu 05/KH-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---