Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Công văn đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Số hiệu 740/STP-PBGDPL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---