Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản Kế hoạch về việc thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2019
Số hiệu 03/KH-STP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---