Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Số hiệu 118/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---