Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

Tiêu đề văn bản V/v tổ chức triển khai thực hiện các quy định về đấu giá tài sản theo Chỉ thị số 40/CT-TTg, Thông tư số 108/2020/TT-BTC
Số hiệu 465/STP-HCTP&BTTP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/02/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---