Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư Pháp

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nghiệp vụ hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 07/02/2024 của Sở Tư pháp triển khai công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và Công văn số 263/UBND-KT, ngày 02/3/2024 của UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày  23/02/2023  của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 –2025.

Ngày 08-09/4/2024, Sở Tư pháp phối hợp với UBND xã Đội Cấn, xã Chí Minh, huyện Tràng Định tổ chức 02 Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nghiệp vụ hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp với trên 240 đại biểu tham dự là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức cấp xã; Trưởng thôn; Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Cán bộ các chi hội: Cựu Chiến binh; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Công an viên; Hòa giải viên và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Ảnh: Hội nghị tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Công Luyện, Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Trưởng phòng PBGDPL – Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung như: Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Hôn nhân và gia đình; kỹ năng hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn về Hôn nhân và gia đình, về đất đai; Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời các đại biểu được báo cáo viên triển khai, trao đổi thảo luận các tình huống hòa giải thường phát sinh trong thực tiễn.

Ảnh: Hội nghị tại xã Chí Minh, huyện Tràng Định

            Thông qua Hội nghị nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông  thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023–2025 về cách thức, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình để đạt được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nghiệp vụ hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tô Thị Huệ